Solária a solární studia v Hradci Králové

Solarium Lena Solární studio Hradec Králové

Solarium Lena Solární studio Hradec Králové

mapy.cz

Gajerova kasárna

Československé armády 216/41

Hradec Králové

Více

Solárium Hradec Králové

Představujeme Vám všechna bezpečná solární studia sdružená v projektu Solarium OK. Najděte si nové solárium v Hradci Králové vybavené našimi certifikovanými solárními trubicemi, které jsou šetrné k Vaší pokožce.

Hradec Králové se skládá z 21 místních částí a 21 katastrálních území. Katastrální území Kluky spadá do místní části Nový Hradec Králové, místní část Moravské Předměstí leží v katastrálních územích Nový Hradec Králové a Třebeš. Vymezení území městských částí se od stejnojmenných katastrálních území liší i v dalších případech.